Tydzień Kultury Języków Narodowych Edycja 2015

W dniach 18 - 25 maj 2015 r. w naszej szkole odbywa się Tydzień Kultury Języków Narodowych. Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w imprezach towarzyszących temu wydarzeniu. Szczegółowy plan i opis imprez znajdziecie poniżej.

Podsumowanie projektu

 W środę 27 maja 2015 r. w MCK w Skarżysku – Kamiennej nastąpiło podsumowanie projektu edukacyjnego Tydzień Kultury Narodowej realizowanego w Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku – Kamiennej. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące imprezy:

 1. KONKURSY:

- Konkurs ortograficzny „Corrida”;

- Konkurs fotograficzny „Wpadki językowe”;

- Konkurs multimedialny „Przysłowia w demotach”;

- Konkurs języka angielskiego;

- Konkurs na hasło multijęzyczne i projekt koszulki promującej

Gimnazjum nr 2.

 1. AKCJE:

      - „Na przerwie rozmawiam – nie korzystam z telefonu!”;

            - „Uwolnij książkę!”;

            - „Język polski jest ą i ę!”;

            - happening – języki obce w naszej szkole – prezentacja multimedialna;

            - „Two teas to room two”- wizyta w restauracji angielskiej.

 1. WARSZTATY -  „Zawód - dziennikarz”.
 2. Uczniowie odwiedzili również Filharmonię Świętokrzyską. Gdzie wysłuchali koncertu światowej sławy wiolonczelisty Dawida Geringasa.

 

Na zakończenie projektu edukacyjnego Tydzień Kultury Narodowej młodzież z klasy 2c pod kierunkiem p. Anny Chojnackiej wystawiła na deskach MCK  „Zemstę” Aleksandra Fredry.

 

Aktorzy:

Cześnik - Damian Winiarski

Rejent - Kamil Bilski

Papkin - Katarzyna Domagała

Podstolina - Kamila Piętak

Klara - Natalia Ogonowska

Wacław - Anna Mamla

Dyndalski - Emilia Wikło

murarze - Angelika Jęcek, Karolina Chorążyczewska

Kostiumy - Karolina Jesionek

Scenografia: Marta Półtorak, Aleksandra Miernik, Dominika Paleczna, Olga Turek, Daria Nowak

 

 

 

KOORDYNATORZY PROJEKTU: Anna Chojnacka, Kamila Dopierała, Anna Fąfara - Dulęba, Grażyna Gładyś, Joanna Karlikowska – Mańko, Małgorzta Skuza, Karina Wścisłowicz.

 

Zdjęcia by Dominika Tomaszewska & Ola Jeziorska

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKÓW NARODOWYCH

(18 – 27 maja 2015r.)

 

Czytanie jest to odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości

przy pomocy cudzych słów.
                                                                                                     Jarosław Iwaszkiewicz

 

KOORDYNATORZY PROJEKTU: Anna Chojnacka, Kamila Dopierała, Anna Fąfara - Dulęba, Grażyna Gładyś, Joanna Karlikowska – Mańko, Małgorzta Skuza, Karina Wścisłowicz.

                                                                   

 

IDEA PROJEKTU

            Ideą przewodnią projektu Tydzień Kultury Języka Polskiego będzie czytanie, czyli podstawowa umiejętność nabywana przez ucznia w procesie edukacyjnym, a w szczególności czytanie krytyczno – twórcze.

 Istnieje ścisła korelacja między umiejętnością czytania a wynikami w nauce.

 

CELE PROJEKTU:

 • uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu,
 • stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w proponowanych konkursach i akcjach,
 • przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentację różnych form ekspresji kulturalnej,
 • propagowanie czytelnictwa i kultury języka,
 • kształtowanie poprawności, estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

 

 

 

PROGRAM

 1. KONKURSY:

- Konkurs ortograficzny „Corrida”;

- Konkurs fotograficzny „Wpadki językowe”;

- Konkurs multimedialny „Przysłowia w demotach”;

- Konkurs języka angielskiego;

- Konkurs na hasło multijęzyczne i projekt koszulki promującej

Gimnazjum nr 2.

 1. AKCJE:

      - „Na przerwie rozmawiam – nie korzystam z telefonu!”;

            - „Uwolnij książkę!”;

            - „Język polski jest ą i ę!”;

            - happening – języki obce w naszej szkole – prezentacja multimedialna;

            - „Two teas to room two”- wizyta w restauracji angielskiej.

 

 1. WARSZTATY -  „Zawód - dziennikarz”.

 

 1. PODSUMOWANIE TYGODNIA KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO:

- spektakl „Zemsta” – w nowej odsłonie;

- wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursach.

 

     

 

W Gimnazjum nr 2 w dniach 18-25.05 trwał Tydzień Kultury Języków Narodowych. Świętowaliśmy językową różnorodność Europy. Wieloma akcjami nauczyciele chcieli zachęcić do uczenia się języków obcych, podnoszenia poziomu znajomości języków, w tym tego najważniejszego – języka polskiego.

W ramach obchodów Tygodnia zorganizowano i przeprowadzono wiele działań, m.in.:

-Konkurs na hasło multijęzyczne i projekt koszulki promującej Gimnazjum nr 2;

-Szkolny konkurs języka angielskiego;

-Happening przybliżający uczniom wiedzę o językach i państwach  europejskich;

-Lekcję języka angielskiego z native speakerem panem Robertem Cassettarim ze szkoły Global Village.

Nagrody w konkursach sponsorowały wydawnictwa Express Publishing oraz Oxford University Press.

            Dziś świat stoi przed wami otworem, musicie tylko umieć się z nim porozumieć. Znajomość języka polskiego to warunek ukończenia szkoły, zdania matury, studiowania; znajomość języków obcych to klucz do sukcesu, podróży, wymiany międzynarodowej. Świadomość językowa to istota naszego „ja” – „bo chodzi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa” – w różnych językach.

 

Wizyta w Filharmonii Świętokrzyskiej

15 maja uczniowie Gimnazjum nr 2 pod opieką pani Anny Chojnackiej, Anny Fąfary-Dulęby i Elżbiety Gębury odwiedzili Filharmonię Świętokrzyską. Gimnazjaliści wysłuchali koncertu Arcydzieła Symfoniki, podczas którego wystąpił światowej sławy wiolonczelista David Geringas. Artysta zyskał sławę na całym świecie. Ceniony za zmysłowy dźwięk i niezwykłą wrażliwość muzyczną, wymieniany jest – obok Mischy Maiskiego – jako najwybitniejszy wiolonczelista.

Uczniowie, dzięki uprzejmości pani Iwony Musik, mogli także zwiedzić nowoczesny obiekt Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga.

Piątkowy koncert gwiazdy muzyki poważnej otwiera cykl imprez kulturalnych organizowanych we współpracy Filharmonii Świętokrzyskiej i Gimnazjum nr 2.

Język polski jest Ą i Ę!

„67 % Polaków nie używa znaków diakrytycznych przy pisaniu SMS-ów”

„Język polski ciągle ewoluuje. Jednak moim zdaniem nie zawsze są to zmiany na lepsze. Dziś dużym zagrożeniem dla polszczyzny jest skłonność do nieużywania charakterystycznych polskich liter. Im częściej będziemy pisać na przykład esemesy bez znaków diakrytycznych, tym większe prawdopodobieństwo, że „ąści” szybko z naszego języka znikną. Tego bym niezwykle żałował,to byłoby naprawdę duże zubożenie. Uważam, że język polski jest ą-ęi tak powinno zostać. Używajmy polskich znaków za każdym razem, gdy wysyłamySMS lub e-mail” 

 

mówi językoznawca Jerzy Bralczyk

 

Wysłanie wiadomości SMS lub e-mail z wykorzystaniem liter ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż   jest z reguły kłopotliwe, ponieważ klawiatury nie są wyposażone w klawisze z polskimi znakami. Nieużywanie 
polskich znaków prowadzi do zaniku wyróżnialności języka polskiego.

Chcemy uświadomić gimnazjalistom, jak ważne jest stosowanie polskich znaków. Dlatego od 18 do 27 maja ogłaszamy akcję Język polski jest ą i ę
. Pisząc smsy używaj polskich znaków!!!

 

Uwolnij ksiażkę

Ogłaszamy akcję

Uwolnij książkę

18 – 27 maja

W tych dniach na terenie naszej szkoły oraz zaprzyjaźnionych instytucji znajdziecie różnego rodzaju książki z pieczątką naszej biblioteki

Wybierz jedną i zabierz do domu!

Przeczytaj!

Przynieś i zostaw innym!

Książka żyje, gdy jest czytana. Umiera w chwili, kiedy odkładamy ją na półkę, gdzie leży zakurzona całymi latami. Tak jednak być nie musi. Każdej książce możemy podarować kolejne życie.
Wystarczy ją tylko uwolnić!

KONKURS FOTOGRAFICZNY -  BŁĘDY JĘZYKOWE

W ramach projektu edukacyjnego:

 

Tydzień Kultury Języków Narodowych

 

Błędy językowe. Któż ich nie popełnia? Językowa fantazja Polaków nie zna granic. Zabaw się w

TROPICIELA BŁĘDÓW JĘZYKOWYCH!

Jeżeli zobaczysz błąd w sklepie, urzędzie, na przystanku itp., zrób zdjęcie i  z odpowiednim komentarzem (czyli czego dotyczy błąd; Twoje imię, nazwisko, klasa) wyślij na adres annachojnacka1@wp.pl

Na wasze zgłoszenia czekamy do 18 maja.

 

KONKURS PRZYSŁOWIA W DEMOTACH

W ramach projektu edukacyjnego

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKÓW NARODOWYCH

Ogłaszamy konkurs na "demotywator" czyli wymowny obrazek bądź zdjęcie z odpowiednim komentarzem. Skonsruuj demotywator, w którym wykorzystasz jakieś przysłowie

(liczymy na Twoją pomysłowość i wyobraźnię).

Prace w formacie A5 należy składać w bibliotece szkolnej lub u nauczycieli języka polskiego. Termin składania prac upływa 18 maja 2015 r