ROK SZKOLNY 2014/15

Czas pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym

Poniedziałek : 800  -   1400             

Wtorek : 800  -  1400

Środa  : 800  -  1400            14 00  -  14 45  ( art.42 )

Czwartek  :  800  -   1430            1430  -  1515 ( art. 42 )

Piątek  :  800  - 13 30     

"Rodzice przeciwko uzależnieniom dzieci"

W ramach projektu "Rodzice przeciwko uzależnieniom dzieci" w dniu 20.11.2014r. odbyło się spotkanie edukacyjne i konsultacje dla rodziców uczniów  klas I i II. Tematem były sposoby rozpoznawania zagrożeń uzależnieniami na przykładzie dopalaczy - u dzieci i młodzieży. Prezentację profilaktyczno - edukacyjną oraz pogadankę interaktywną przeprowadził rekomendowany trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki "Spójrz inaczej" ze Starachowic pan Kazimierz Koruba. Po prezentacji terapeuta udzielał porad i konsultacji indywidualnie, rodzicom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy, odpowiadał na konkretne osobiste pytania i problemy.Rodzice wyszli zadowoleni ze spotkania.

 

Spotkania z policją

Jak co roku nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych prowadzonych przez policję. Pani sierżant sztabowa Anna Terlecka przeprowadziła metodą warsztatową spotkania z młodzieżą w ramach działań profilaktycznych. Poruszane były następujące tematy:

·        zasady bezpieczeństwa w miejscach publicznych

·        odpowiedzialność karna nieletnich

·        zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich  

·        przestępczość w Internecie

Zajęcia odbyły się w dniu 28 i 29 października 2014r. Wzięło w nich udział 134  uczniów klas pierwszych.

 

Zajęcia Profilaktyczne

 W grudniu przeprowadzone zostały zajęcia  profilaktyczne skierowanych do uczniów klas trzecich i ich rodziców w ramach programu profilaktycznego ARION  przygotowanego przez Krakowski Ośrodek Programów Profilaktycznych. Głównym celem programu jest pomoc młodym ludziom w dokonywaniu świadomych wyborów i ponoszenia ich konsekwencji. Program ten ma za zadanie obalić powszechnie funkcjonujące mity na temat narkotyków oraz dać podstawową wiedzę na temat narkotyków i dopalaczy rodzicom uczniów. Odbyły się dwugodzinne spotkania z uczniami klas trzecich i ich rodzicami. W naszej szkole ten program realizowany jest już od kilku lat i cieszy się dużym zainteresowaniem.

 

 

KONSULTACYJNA PORADNIA PRORODZINNA


w Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

 

 

Wychodząc na wprost oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli już od wielu lat w naszej szkole działa punkt konsultacyjny Poradni Rodzinnej. Czynny jest w kazdy trzeci czwartek miesiaca w godz. 16.00 - 18.00. Dyżur pełni pedagog szkolny pani. Teresa Krupa i psycholog. W tym czasie udzielają porad i konsultacji głównie rodzicom uczniów mających problemy.Porady dotyczą pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych dzieci, trudności w nauce, niechęci do nauki. leków szkolnych, konfliktów, problemów osobistych, prawnych, pomocy materialnej i innych. W miarę potrzeb i możliwości na dyżur zapraszani są specjaliści, osoby kompetentne w danej dziedzinie np. psycholodzy, terapeuci, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji.

 

CELE I ZADANIA

 

  1. Udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej zainteresowanym   osobom.
  2. Udzielanie porad rodzicom uczniów w kwestii wychowania.
  3. Podnoszenie poziomu wiedzy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej nauczycieli, rodziców, uczniów.
  4. Udzielanie porad uczniom w rozwiazywaniu ich problemów szkolnych i osobistych.
  5. Prowadzenie rozmów terapeutycznych.
  6. Kierowanie do odpowiednich instytucji i specjalistów.

Zajęcia Integracyjne

Prowadzone jak co roku przez panią pedagog.

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w naszej szkole odbyły się w tym roku szkolnym w pierwszym tygodniu września. Uczniowie wraz z wychowawcami poprzez wspólną zabawę wywołującą działania spontaniczne świetnie się bawią – ruch, ożywienie, rozluźnienie psychiczne powodują poprawę atmosfery w klasie, sprzyjają powstawaniu przyjaźni, wzajemnej akceptacji, tolerancji i poczucia wspólnoty.

Poczucie wspólnoty i akceptacji będzie na pewno silniejsze, jeżeli członkowie danej grupy poznają się bliżej. Wzajemne poznanie się, a przez to również nawiązywanie kontaktów i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia wspólna zabawa. Poprawia komunikację, daje poczucie wspólnoty z innymi i poznanie reakcji własnych  i osób drugich.

Jak widać na fotografiach wszyscy łącznie z prowadzącym  pedagogiem bawili się doskonale. Kontynuacją tych zajęć są rajdy, wycieczki, imprezy szkolne.

 

Rok szkolny 2013/14

Arka Noego

W roku szkolnym 2013/14 uczniowie wzięli udział w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i przemocy. Zajęcia w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w każdej z dziewięciu klas I i II przeprowadził terapeuta pan Sławomir Barańczak ze Stowarzyszenia Pomocy ARKA NOEGO. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych metoda warsztatową, brali udział w dyskusjach, obejrzeli przygotowaną prezentację multimedialną. Ze względu na pozytywny odbiór i duże zainteresowanie młodzieży spotkaniami mamy nadzieję na dalszą współpracę ARKI NOEGO z naszą szkołą szkołą.

„CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE”

Program profilaktyczno – terapeutyczny „CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE” został napisany z myślą o uczniach Gimnazjum nr2 w Skarżysku – Kamiennej. Program stwarzał uczniom warunki do odreagowania napięć emocjonalnych, wzmocnienia więzi między sobą, kształtowania poczucia własnej wartości, zaspokajania potrzeby przebywania w towarzystwie rówieśników, zabawy. Uczył funkcjonowania w grupie, rozpoznawania emocji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem. Więcej informacji w Zakladce Programy o Projekty po lewej stronie w Menu.