Wyniki egzaminów gimnazjalnych za rok szkolny 2013/14

Kwiecień 2014

 

Poznaliśmy wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. W tym roku egzamin - składający się z trzech części: humanistycznej GH, matematyczno-przyrodniczej GMP i z zakresu języka obcego nowożytnego GAP + GAR.

Do egzaminu przystąpiło 100 gimnazjalistów. 

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

 

GHH – ZAKRES Historia i Wiedza o społeczeństwie

 

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego wyniósł: 62,3%

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego z części GHH wyniósł w:

 • POWIECIE SKARŻYSKIM: 59,8% i był niższy o 2,5%
 • WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM: 59%  i był niższy o 3,8%

 

GHP – ZAKRES Język polski

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego wyniósł: 69,5%

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego z części GHP wyniósł w:

 • POWIECIE SKARŻYSKIM: 66,7% i był niższy o 2,8%
 • WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM: 67% i był niższy o 2,5%

 

 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA

 

GMP – ZAKRES MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY

 

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego wyniósł: 54,4%

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego z części GMP wyniósł w:

 • POWIECIE SKARŻYSKIM: 53,1% i był niższy o 1,3%
 • WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM: 53%  i był niższy o 1,4%

 

GMM – ZAKRES MATEMATYKA

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego wyniósł: 46,7%

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego z części GMM wyniósł w:

 • POWIECIE SKARŻYSKIM: 43,2% i był niższy o 3,5%
 • WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM: 46% i był niższy o 0,7%

 

 

 

EGZAMIN Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO

 

GAP – ZAKRES JĘZYK ANGIELSKI PODSTAWOWY

 

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego wyniósł: 75,6%

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego z części GAP wyniósł w:

 • POWIECIE SKARŻYSKIM: 65,3% i był niższy o 10,3%
 • WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM: 64%  i był niższy o 11,6%

 

GAR – ZAKRES JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZONY

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego wyniósł: 56,8%

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego z części GAR wyniósł w:

 • POWIECIE SKARŻYSKIM: 44% i był niższy o 12,4%
 • WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM: 42 % i był niższy o 14,8%

 

GRP – ZAKRES JĘZYK ROSYJSKI PODSTAWOWY

 

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego wyniósł: 55,3%

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego z części GAP wyniósł w:

 

EWD Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu szkoły w osiągnięcia szkolne uczniów, którzy do niej uczęszczali. Można uznać, że tak rozumiany wskaźnik stanowi miarę efektywności pracy szkoły z grupą uczniów w określonym cyklu nauczania. Obliczając EWD, porównujemy wyniki z egzaminów zewnętrznych uzyskiwane przez uczniów na wejściu do szkoły z wynikami uzyskanymi przez nich na zakończenie danego cyklu nauczania.

 

ĆWIARTKI I MIESZCZĄCE SIĘ W NICH SZKOŁY

Patrząc na wykres, możemy wyróżnić na nim cztery obszary różniące się od siebie wartością EWD oraz wynikiem egzaminacyjnym. Obszary te oznaczono krótkimi nazwami:

 1. Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania (ćwiartka I).
 2. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności (ćwiartka II).
 3. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczani (ćwiartka III).Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania (ćwiartka IV).

 

 

EWD gimnazjalne - wskaźniki trzyletnie

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w

Skarżysku – Kamiennej

 

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014.

 Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 388.

 

Część matematyczno - przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014.

 Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 388.