WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

 

 

Kwiecień 2013

 

Poznaliśmy wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. W tym roku egzamin - składający się z trzech części: humanistycznej GH, matematyczno-przyrodniczej GMP i z zakresu języka obcego nowożytnego GAP + GAR.

Do egzaminu przystąpiło 132 gimnazjalistów. 

 

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

 

GHH - Historia i Wiedza o społeczeństwie

 

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego wyniósł: 65,1%

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego z części GHH wyniósł w:

 • POWIECIE SKARŻYSKIM: 56,1% i był niższy o 9%
 • WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM: 57,0%  i był niższy o 8,1%

 

GHP - Język polski

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego wyniósł: 69,2%

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego z części GHP wyniósł w:

 • POWIECIE SKARŻYSKIM: 59,8% i był niższy o 9,4%
 • WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM: 61,8% i był niższy o 7,4%

 

 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA

 

GMP – MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA

 

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego wyniósł: 61,8%

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego z części GMP wyniósł w:

 • POWIECIE SKARŻYSKIM: 56,3% i był niższy o 5,5%
 • WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM: 59,0%  i był niższy o 2,8%

 

GMM - MATEMATYKA

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego wyniósł: 50,3%

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego z części GMM wyniósł w:

 • POWIECIE SKARŻYSKIM: 43,5% i był niższy o 6,8%
 • WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM: 46,6% i był niższy o 3,7%

 

 

 

EGZAMIN Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO

 

GAP – JĘZYK ANGIELSKI PODSTAWOWY

 

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego wyniósł: 73,5%

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego z części GAP wyniósł w:

 • POWIECIE SKARŻYSKIM: 61,7% i był niższy o 11,8%
 • WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM: 61,7%  i był niższy o 11,8%

 

GAR – JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZONY

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego wyniósł: 56,7%

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego z części GAR wyniósł w:

 • POWIECIE SKARŻYSKIM: 44,3% i był niższy o 12,4%
 • WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM: 42,4% i był niższy o 14,3%

 

GRP – JĘZYK ROSYJSKI PODSTAWOWY

 

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego wyniósł: 58,4%

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego z części GAP wyniósł w:

 

 

 

 

EWD Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu szkoły w osiągnięcia szkolne uczniów, którzy do niej uczęszczali. Można uznać, że tak rozumiany wskaźnik stanowi miarę efektywności pracy szkoły z grupą uczniów w określonym cyklu nauczania. Obliczając EWD, porównujemy wyniki z egzaminów zewnętrznych uzyskiwane przez uczniów na wejściu do szkoły z wynikami uzyskanymi przez nich na zakończenie danego cyklu nauczania.

 

ĆWIARTKI I MIESZCZĄCE SIĘ W NICH SZKOŁY

Patrząc na wykres, możemy wyróżnić na nim cztery obszary różniące się od siebie wartością EWD oraz wynikiem egzaminacyjnym. Obszary te oznaczono krótkimi nazwami:

 1. Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania (ćwiartka I).
 1. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności (ćwiartka II).
 2. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczani (ćwiartka III).
 3. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania (ćwiartka IV).

 

EWD GIMNAZJALNE - WSKAŹNIKI TRZYLETNIE

GIMNAZJUM NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

 

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 443.