Koncepcja pracy, oferta edukacyjna

GIMNAZJUM NR 2 W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

GWARANTUJE

- pełną ochronę praw dziecka,

- ogólny rozwój dziecka,

- pomoc dla uczniów mających trudności z nauką,

- rozwój zainteresowań uczniów zdolnych,

- warunki zapewniające bezpieczeństwo dziecka,

- dobrą kadrę pedagogiczną,

- bezpośredni kontakt ucznia, rodzica z dyrektorem i nauczycielami,

- konstruktywną, dobrą współpracę z rodzicami, władzami samorządowymi, gminnymi i powiatowymi, sponsorami i Przyjaciółmi szkoły,

- ciągły rozwój szkoły, oparty między innymi na opiniach rodziców i uczniów.

OFERUJE

- właściwą proporcję w procesie nauczania pomiędzy wiedzą, umiejętnościami i wychowaniem,

- 2 pracownie komputerowe z szybkim łączem internetowym,

- Multimedialne Centrum Informacyjne przy bibliotece, z szybkim łączem internetowym,

- siłownię,

- możliwość nieodpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych:

  • sportowych (piłka nożna, piłka koszykowa, siatkówka, tenis stołowy, basen, zespół taneczny),
  • wycieczkach turystyczno - krajoznawczych,
  • zajęciach komputerowych,
  • kołach przedmiotowych,

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, teatralnych, muzycznych, językowych,

- organizowanie imprez środowiskowych rozwijających umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, integracji ze środowiskiem,

- pomoc i konsultacje w ramach Poradni Rodzinnej,

- w miarę możliwości - pomoc rodzinom najuboższym.

 

Nasi uczniowie korzystają z 19 sal lekcyjnych, sali gimnastycznej z siłownią, doskonale zaopatrzonej biblioteki z czytelnią, w której mogą przygotowywać się do zajęć z pomocą nowoczesnego sprzętu komputerowego i multimedialnego. Szkolna stołówka zapewnia smaczne i tanie obiady. Uczniowie czekający na dojazd, bądź nie uczestniczący w zajęciach religii, pozostają pod opieką pracowników szkolnej świetlicy.

Znaczna część budynku została w ostatnich miesiącach wyremontowana, w szkole funkcjonuje też wewnętrzny i zewnętrzny monitoring.

ORGANIZACJE  MŁODZIEŻOWE

Sekcje Samorządu Uczniowskiego:

- kulturalno - rozrywkowa,

- naukowa,

- porządkowa,

- sportowa.

Polski Czerwony Krzyż,

Klub Przyjaciół Biblioteki,

Klub Przyjaciół Filmu,

Chór,

Szkolne Koło Wolontariatu,

Szkolny Klub Europejski.