Skrócona historia naszej szkoły

 

1970

W związku z rozwojem młodego osiedla “Odrodzenia’’ zaistniała potrzeba stworzenia nowej placówki oświatowej. Powstała więc Szkoła Podstawowa nr 12. Pierwszym jej kierownikiem, a potem dyrektorem został mgr Jan Bień. W nowej szkole w roku szkolnym 1970/71 rozpoczęło naukę 626 uczniów w 20 oddziałach, z którymi pracowało 27 nauczycieli.

1972

W dniu 20 maja odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Janka Krasickiego, które to szkoła nosiła do 1992 roku.

1975

W czasie uroczystej akademii z okazji 5 - lecia szkoły wzorowym uczniom wręczano tarcze szkolne na czerwonym tle, a rodzicom tych uczniów listy pochwalne.

1980

Od września tego roku ustanowiono nagrodę imienia patrona szkoły dla najlepszych uczniów klas ósmych.

1985

W 15 rocznicę placówki zorganizowano całoroczną akcję rekreacyjno – sportową w wolne soboty pod hasłem “Sport to zabawa – w soboty wesoło i przyjemnie’’. Był to turniej gier i zabaw z udziałem uczniów i rodziców. Nagrodę stanowił puchar i dofinansowanie do wycieczki dla najlepszej klasy

1994

Zorganizowano turniej o szkole pod hasłem “Mądrej Głowie’’- będący sprawdzianem ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz umiejętności sportowych i praktyczno-technicznych

1995/96

Ten rok szkolny ogłoszono “Srebrnym Rokiem Dwunastki’’ z racji jubileuszu 25 - lecia szkoły. Jubileuszowe obchody rozpoczęto 31 maja. Z okazji Dnia Dziecka grono pedagogiczne przygotowało widowisko estradowe w Miejskim Centrum Kultury pt. “Nauczyciele dzieciom’’

Obchody jubileuszowe zamknięto w czerwcu 1996r. Programem artystycznym “Absolwenci szkole’’.

W grudniu 1995 roku wydano pierwszy zbiorek poetycki uczniów SP nr. 12. Dedykowany był szkole z racji 25 - lecia.

1998

Ukazał się drugi tomik poetycki uczniów szkoły

1999

Od września SP 12 razem z Gimnazjum nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych nr 2.

2000

W styczniu tego roku została otwartapracownia komputerowa z dostępem do internetu. 

1970

W związku z rozwojem młodego osiedla “Odrodzenia’’ zaistniała potrzeba powstania nowej placówki oświatowej. Powstała więc Szkoła Podstawowa nr.12. Pierwszym jej kierownikiem, a potem dyrektorem został magister Jan Bień. W nowej szkole w roku szkolnym 1970/71 rozpoczęło naukę 626 uczniów w 20 oddziałach, zaś pracę podjęło 27 nauczycieli.

1972

W dniu 20 maja odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Janka Krasickiego, które to szkoła nosiła do 1992 roku.

1975

W czasie uroczystej akademii z okazji 5 - lecia szkoły wzorowym uczniom wręczano tarcze szkolne na czerwonym tle, a rodzicom tych uczniów listy pochwalne.

1980

Od września tego roku ustanowiono nagrodę imienia patrona szkoły dla najlepszych uczniów klas ósmych.

1985

W 15 rocznicę placówki zorganizowano całoroczną akcję rekreacyjno – sportową w wolne soboty pod hasłem “Sport to zabawa – w soboty wesoło i przyjemnie’’. Był to turniej gier i zabaw z udziałem uczniów i rodziców. Nagrodę stanowił puchar i dofinansowanie do wycieczki dla najlepszej klasy

1994

Zorganizowano turniej o szkole pod hasłem “Mądrej Głowie’’- będący sprawdzianem ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz umiejętności sportowych i praktyczno-technicznych

1995/96

Ten rok szkolny ogłoszono “Srebrnym Rokiem Dwunastki’’ z racji jubileuszu 25 - lecia szkoły. Jubileuszowe obchody rozpoczęto 31 maja. Z okazji Dnia Dziecka grono pedagogiczne przygotowało widowisko estradowe w Miejskim Centrum Kultury pt. “Nauczyciele dzieciom’’

Obchody jubileuszowe zamknięto w czerwcu 1996r. Programem artystycznym “Absolwenci szkole’’.

W grudniu 1995 roku wydano pierwszy zbiorek poetycki uczniów SP nr. 12. Dedykowany był szkole z racji 25 - lecia.

1998

Ukazał się drugi tomik poetycki uczniów szkoły.

Do szkoły trafia pierwsza pracownia komputerowa, dostarczona w ramach programu „Internet w każdym gimnazjum”.

1999

Od września SP 12 razem z Gimnazjum nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych nr 2.

 

2000

W styczniu tego roku została uruchomiona drugapracownia komputerowa z dostępem do internetu.  

2001

W styczniu odbyła się uroczystość z okazji oddania do użytku nowego budynku, przeznaczonego na szatnie i dwie pracownie językowe.

Ten rok był także rokiem obchodów 30 - lecia istnienia naszej placówki.

W marcu odbyła się promocja III tomiku poetyckiego pt. "Wiersze sercem uczniowskim pisane".

2005

Dnia 27 września 2005 szkoła nasza otrzymała tytuł "Szkoły z klasą" od prezydenta RP - Aleksandra Kwaśniewskiego, który osobiście odebrały pani dyrektor Krystyna Błaszczyk i pani wicedyrektor Bogumiła Sadza, na spotkaniu zorganizowanym specjalnie z tej okazji w Pałacu Prezydenckim.

2006

W bibliotece pojawiają się komputery tworzące Multimedialne Centrum Informacyjne. Cztery nowoczesne zestawy  wraz z oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym dostarczono w ramach projektu MEN współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

2007

1 czerwca 2007 roku szkoła otrzymała zaszczytne imię Powstańców Warszawy. Dzięki pomocy licznych sponsorów możemy również szczycić się posiadaniem sztandaru oraz tablicy pamiątkowej.

Od 3 września uczniowie mogą korzystać z nowej pracowni komputerowej, która zastąpiła wysłużony sprzęt z 1998 roku. Sprzęt i oprogramowanie dostarczono w ramach programu realizowanego przez MEN, a współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Rozpoczynamy "komputeryzację" szkoły: docelowo zestaw komputerowy z dostępem do internetu ma znaleźć się w niemal każdej sali lekcyjnej. Pierwszy zestaw trafia do sali nr 10 (pracownia fizyczna) dn. 24 września.

2008

W szkole pojawia się kolejna nowoczesna pracownia komputerowa współfinansowana przez EFS. Nauczyciele podczas zajęć mogą wykorzystywać 2 mobilne zestawy medialne.

2010

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli, obok MCI oraz dwóch pracowni komputerowych, są 3 sale dysponujące tablicami interaktywnymi lub stałym rzutnikiem oraz komputerami z dostępem do Internetu. Ponadto można korzystać z dwóch przenośnych zestawów projekcyjnych. Na terenie szkoły uruchomiono bezprzewodowy punkt dostępowy do Internetu, obejmujący zasięgiem kilka sal lekcyjnych i pokój nauczycielski. 

Z dniem 1 września 2016r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta
z dnia 24 .04.2015r., Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy

zmieniło siedzibę.

Aktualnie nasza szkoła mieści się przy ul. Akacjowej 1.