O Szkole

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy istnieje od 1 września 1999 r. Fachowa i przyjazna młodzieży kadra pedagogiczna gwarantuje naukę na wysokim poziomie oraz atmosferę wzajemnej życzliwości i partnerstwa. Podejmowane przez nas działania i wdrażane projekty umożliwiają wszechstronny rozwój. Uczniowie naszego Gimnazjum mogą korzystać z bogato wyposażonej bazy dydaktycznej, pracowni multimedialnych, pracowni internetowych, doskonale zaopatrzonej biblioteki oraz Multimedialnego Centrum Informacji.

Odzwierciedleniem dobrej pracy pedagogów i bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych są wyniki osiągane przez naszych uczniów
w egzaminach gimnazjalnych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i sportowych.