Zdjęcia poszczególnych klas (bez klasy 2d) wykonane w marcu 2012 r.