Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 to m.in.:

 

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

 

Zgodnie z tymi wytycznymi w bieżącym roku szkolnym dołożymy wszelkich starań aby skutecznie upowszechnić czytelnictwo w naszej szkole, przyjrzeć sie Waszym kompetencjom czytelniczym oraz (jeśli to możliwe) podnieść poziom czytelniczy w naszej szkole i zachecić do częstego odwiedzania biblioteki szkolnej proponujac wam rózne formy aktywności czytelniczej. Bedziemy o nich informować na zebraniach z łacznikami bibliotecznymi, poprzez wychowawców, w gablocie obok biblioteki oraz podczas indywidualnych rozmów z czytelnikami.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI!

Zapraszamy do udziału w TURNIEJU CZYTELNICZYM.

Uczeń, który przeczyta najwięcej książek w ciągu całego roku wygrywa bilet do kina na wybrany przez siebie seans kub voucher na zakup ulubionej książki. Zapraszamy do udziału!

Pierwsze notowania na koniec pierwszego półrocza.

Godziny otwarcia Biblioteki Szkolnej

i Centrum Multimedialnego

 

 

Poniedziałek: 7.30 - 15.30

 

Wtorek:         7.30 - 15.30

 

Środa:            7.30 - 15.30

 

Czwartek:      7.30 - 15.30

 

Piątek:           7.30 - 15.30

Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej w pierwszym

półroczu  2016/17

 

Biblioteka szkolna rozpoczęła prace od porządkowania pomieszczenia i zbiorów bibliotecznych oraz aktualizacji kart uczniów i nauczycieli. Następnie uzgodniono z dyrekcją godziny pracy i plan pracy biblioteki szkolnej, z którym zapoznano również Radę Pedagogiczną. Oprócz typowych prac bibliotecznych związanych z opracowywaniem, selekcją, katalogowaniem i udostępnianiem księgozbioru, biblioteka prowadziła również Multimedialne Centrum Informacji, szkolną stronę internetową, archiwum fotograficzne i filmowe wydarzeń szkolnych, angażowała się  w działania mające na celu promocję szkoły, pomagała w organizacji imprez przewidzianych w szkolnym kalendarzu.

Wrzesień – Ten rok szkolny rozpoczął sie w pracy biblioteki przygotowaniem występu z okazji Narodowego Czytania, które odbyło się w MCK. Następnie przystąpiono do prac organizacyjno - technicznych regulujących pracę biblioteki w nowym roku szkolnym. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim przygotowano pasowanie na ucznia. Koniec miesiąca to uroczyste obchody Dnia Patrona i przygotowanie spektaklu "Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż..." wystawionego w Miejskim Centrum Kultury.

Październik – Oprócz prac typowo bibliotecznych w październiku p. Małgorzata Skuza włączyła się w przygotowanie występu artystycznego z okazji 100 - lecia urodzin Antoniego Hedy - Szarego, występu artystycznego dla seniorów w Miejskim Centrum Kultury oraz Dnia Edukacji Narodowej. Udało się też zorganizować III Powiatowy Konkurs Recytatorski oraz koncert galowy poświecony emerytom naszego miasta, który odbył się w MCK. Przygotowany przez p. Małgosie Skuzę uczeń Konrad Kozłowski wygrał Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Nasza przeszłość nasza przyszłością" w kategorii Gimnazja. Koniec miesiąca to szkolny konkurs na strój i ozdobę halloweenową. Małgorzata Skuza wzięła też udział w warsztatach pt. "Edukacja a biznes" w ramach Pracowni Miast Polskich.

Listopad – Początek miesiąca to prace nad spektaklem pt. "Poczwarka" wystawionym w MCK z okazji 50 lecia szkolnictwa specjalnego. Kolejnym przedsięwzięciem był udział w IX Przeglądzie Pieśni Patriotycznej oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Promieniu. Koniec miesiąca to prace nad spektaklem "Balladyna" wystawionym w Miejskim Centrum.

Grudzień - W grudniu wspólnie z Samorządem Uczniowski udało się zorganizować m.in. Mikołajki, program artystyczny zaprezentowany z okazji 35. rocznicy wybuchu stanu wojennego, wspólne śpiewanie kolęd z mieszkańcami miasta. Udało się również zrealizować i opublikować Manekin Challenge. Koniec miesiąca to zajecie I miejsca w Festiwalu piosenki Magicznej przez Maksymiliana Pandyrę.

Styczeń – W styczniu kontynuowano selekcję przejętego księgozbioru. Małgorzata Skuza wspólnie z p. D. Juszczyk przygotowała występ artystyczny z okazji  Dnia Babci i Dziadka zaprezentowany w MCK dla seniorów z Klubu „Złota Przystań”. Przygotowaliśmy też występ artystyczny zaprezentowany w trakcie rozdania Listów Gratulacyjnych. Koniec półrocza to tez podsumowanie pierwszej cześci konkursu czytelniczego. Zwyciężyła z najwieksza liczbą wypożyczonych ksiazek - Noemi Topolska z klasy 3c. Najpepiej czytajaca klasa została klasa 3B. Gratulacje.

Filmy ze wszystkich wydarzeń artystycznych można obejrzeć na YouTube, wystarczy wpisać gimnazjum nr 2  Skarżysko – Kamienna.

 

Statystyka czytelnicza kształtowała się następująco: